Akademik Personel

İSİM ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Murat ARI -Bölüm Başkanı Telekomünikasyon ABD
Yrd. Doç. Dr. Fatih KORKMAZ
Devreler ve Sistemler ABD
Yrd. Doç. Dr. İsmail TOPALOĞLU Elektronik ABD
Arş. Gör. Adem ÇİÇEK Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Sistemleri ABD
Arş. Gör. Ayşe Aybike ŞEKER (ÖYP - GYTE) Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD
Arş. Gör. Enes BEKTAŞ Devreler ve Sistemler ABD
Arş. Gör. Muhammet Sait ALTUNER (ÖYP - İTÜ) Elektronik ABD
Arş. Gör. Mahmud Esad YİĞİT (ÖYP - İTÜ ) Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Sistemleri ABD