Genel Bilgi

Lisans programına öğrenci alımı ile ilgili akademik ve idari altyapı çalışmaları devam etmektedir.