Stratejik Amaçlar ve Hedeflerimiz

BÖLÜMÜMÜZÜN ÖNGÖRDÜĞÜ YETERLİLİKLER

 • Mühendislik problemlerini çözebilecek düzeyde teorik bilgiyi kazandırmak,
 • Teorik bilgileri meslek yaşamımdaki problemleri çözmede başarıyla kullanabilme becerisini kazandırmak,
 • Mühendislik yaşamı için modelleme, analiz etme, yorumlama ve çözme becerisi kazandırmak,
 • Mühendislik yaşamı için gerekli olan modern teknikleri ve araçları kullanma becerisini kazandırmak,
 • Tek ve çok disiplinli takım çalışması yapabilme becerisini kazandırmak,
 • Mühendislik etiği ve sorumluluk bilincini kazandırmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırmak,
 • Mesleki bilgileri sürekli geliştirmenin ve güncel tutmanın önemini benimsetmek ve bunu yapabilecek beceriyi (kütüphane kullanımı, internet taraması vb.) kazandırmak,
 • Mesleki problemleri çok yönlü düşünme, sorgulama ve farklı çözümler üretebilme becerisini kazandırmak,
 • Mühendislik problemlerinin çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, çevre bilinci doğrultusunda dikkate almayı öğrenmek,
 • Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisini kazandırmak,Çeşitli sosyal faaliyetleri yapma ve günümüzün sorunlarını takip etme becerisini kazandırmaktır.